Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała nr XXXIV/240/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Pyzdry na lata 2008 – 2015”

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 11:44
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 11:45

Uchwała nr XXXIV/239/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Wrąbczynek na lata 2009 – 2016”

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 11:45
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 11:57

Uchwała nr XXXIV/238/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Ksawerów na lata 2009 – 2016”

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 11:58
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 12:00

Uchwała Nr XXXIV/237/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 12:00
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 12:02

Uchwała Nr XXXIV/236/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemierów

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 12:13
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 12:16

Uchwały Nr XXXIV/235/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.10.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dłusk

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 12:17
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 12:25

Uchwała Nr XXXIV/234/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. zmiany uchwały Nr XXIX/251/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.10.2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 12:40
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 12:42

Uchwała Nr XXXIV/233/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/250/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.06.2006r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze ...

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 12:42
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 12:44

Uchwała Nr XXXIV/232/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 12:45
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 12:48

Uchwała Nr XXXIV/231/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości zabudowanej

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 12:48
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 12:49

Uchwała Nr XXXIV/230/2010 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 12:52
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 12:53

Uchwała Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Górnych Grądach

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 12:54
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 12:56

Uchwała Nr XXXIV/228/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie obowiązku wpłat przez ZGKiUW-K w Pyzdrach do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 12:58
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 13:01

Uchwała Nr XXXIV/227/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 13:01
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 13:04

Uchwała Nr XXXIV/226/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny ...

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 13:04
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 13:05

Uchwała Nr XXXIV/225/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 14:32
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 14:35

Uchwała Nr XXXIV/224/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 14:35
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 14:38

Uchwała Nr XXXIV/223/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 14:38
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 14:50

Uchwała nr XXXIV/222/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 17.03.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 14:50
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7601
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-02-28 14:53:49