Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

 

Wymagane dokumenty.

Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty.

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o
wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłatę skarbową wnosi się w kasie urzędu

Termin i sposób załatwienia.

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści
następuje w drodze postanowienia.

Tryb odwoławczy.

Od postanowienia przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia do Wojewody
Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

wstecz

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-12-20 13:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-09 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9036
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-09 14:08:50