Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)
b) Uchwała NR XXIX/158/93 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 1993 r.
c) Uchwała NR XXI/112/96 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 sierpnia 1996 r.
d) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty.

Wniosek do Burmistrza Pyzdr oraz następujące załączniki:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
b) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
c) decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).


Miejsce złożenia dokumentów.


Referat Finansowo - Podatkowy (pokój nr 1), tel. 632768-333  wew. 108

Opłaty.

1. Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:
• 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
• 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Termin załatwienia.

Wniosek opiniowany jest przez Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach. Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.


Jednostka odpowiedzialna.

Urząd Miejski w Pyzdrach.

Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

wstecz

Metryka

  • opublikował: Michał Strzyżykowski
    data publikacji: 2011-01-05 14:33
  • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
    ostatnia modyfikacja: 2012-03-14 10:47

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-03-14 10:47 przez Grażyna Sawczuk

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2706
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-03-14 10:47

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami kumunalnymi:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2120402
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:56

Stopka strony