Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIII/71/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 23.11.2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2008 roku

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-19 09:26

Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej Pyzdry z dn. 23.11.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół, gimnazjum w roku 2008 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-19 09:28

Uchwała Nr XIII/68/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 23.11.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto w Pyzdrach w roku 2008

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-19 09:28

Uchwała nr XIII/66/ 07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-19 09:36

Uchwała Nr XIII/65/2007 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 23.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/218/05 z dn. 9.12.2005 r. sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-19 09:39

Uchwała nr XIII/64/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-19 09:40

Uchwała Nr XIII / 63 / 07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 23.11.2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-19 09:42

Uchwała Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry”

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-19 09:44

Uchwała Nr XIII-61-07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 23.11.2007 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania ścieków na terenie gminy Pyzdry ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-19 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6160
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-03-19 11:21:56