Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/251/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.05.2014 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-22 11:04

Uchwała Nr XXIX/250/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 07.05.2014w sprawie wyrażenia zgody na nabycie rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 405/21 o pow. 0.1432 ha położonej w m. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-19 13:13

Uchwała Nr XXIX//249/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 07.05.2014r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mieszkaniowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-19 13:17

Uchwała N r XXIX/248/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.05.2014r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych w drodze przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-19 13:21

Uchwała nr XXIX/247/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.05.2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Lisewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-19 13:22

Uchwała Nr XXIX/246/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.05.2014 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego we Wrąbczynkowskich Holendrach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-19 13:24

Uchwała Nr XXIX/245/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.05.2014 r. w sprawie: przyznania dotacji na roboty budowlane na budynku Kościoła Pofranciszkańskiego i Zespołu Poklasztornego w Pyzdrach ul. Kaliska 25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-19 13:27

Uchwała Nr XXIX/244/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.05.2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-19 13:31

Uchwała Nr XXIX/243/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.05.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2014-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-19 13:38

Uchwała Nr XXIX/242/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.05.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-19 13:45

Uchwała Nr XXIX/241//2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.05.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-19 13:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9289
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-05-22 11:04:24