Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/203/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyzdr do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 14:31
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 14:33

Uchwała Nr XXIX/202/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrąbczynek

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 14:33
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 14:35

Uchwała Nr XXIX/201/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowa

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 14:36
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 14:38

Uchwała Nr XXIX/200/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda Komorska

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 14:38
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 14:51

Uchwała Nr XXIX/199/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ksawerów

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 14:51
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:14

Uchwała Nr XXIX/198/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 15:14
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:17

Uchwała Nr XXIX/197/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 15:17
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:21

Uchwała Nr XXIX/196/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pyzdry na lata 2010-2015

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 15:21
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:27

Uchwała Nr XXIX/195/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 15:27
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:28

Uchwała Nr XXIX/194/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej w drodze przetargowej

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 15:28
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:30

Uchwała Nr XXIX/193/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 15:30
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:32

Uchwała Nr XXIX/192/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 15:32
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:33

Uchwała Nr XXIX/191/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.09 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 22.04.09 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu OŚiGW

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 15:33
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:38

Uchwała Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.09.2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 r.

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-25 15:40
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7329
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-05-18 10:47:24