Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr XLVIII/11/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 31.12.2011 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-01-23 11:19

Zarządzenie Nr XLVII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 30.12.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-01-16 10:28

Zarządzenie Nr XLVI/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 27.12.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-01-05 14:08

Zarządzenie Nr XLV/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 19.12.2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Czechyra
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-21 08:05

Zarządzenie Nr XLIV/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 30.11.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-13 07:52

Zarządzenie Nr XLIII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 28.11.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-01 07:46

Zarządzenie Nr XLII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 18.11.2011 r. w sprawie ustalenia wartości prawa własności nieruchomości na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Topór - Mench
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-11-25 11:55

Zarządzenie Nr XLI/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 18.11.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-11-18 13:46

Zarządzenie Nr XL/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 10.11.2011 r. w sprawie ustalenia wartości nieruchomości na potrzeby sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-11-22 11:01

Zarządzenie Nr XXXIX / 2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 10.11.2011r. w sprawie ustalenia wartości prawa własności nieruchomości na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-11-22 08:26

Zarządzenie Nr XXXVIII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 7.11.2011 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012-2025

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-11-14 13:21

Zarządzenie Nr XXXVII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 7.11.2011 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok wraz z objaśnieniami

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-11-14 13:19

Zarządzenie Nr XXXVIA/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 31.10.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-11-15 14:20

Zarządzenie nr XXXVI/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 17.10.2011 r. w sprawie Regulaminu siłowni przy obiekcie sportowym ,,Orlik2012” w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-20 12:48

Zarządzenie Nr XXXV/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 17.10.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-19 15:12

Zarządzenie Nr XXXIV/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 10.10.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego ,,Orlik 2012” w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-20 12:46

Zarządzenie Nr XXXIII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 10.10.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-12 09:52

Zarządzenie Nr XXXII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 30.09.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-12 09:48

Zarządzenie nr XXXI/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 21.09.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr XXX/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 19.09.2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-09-21 14:07

Zarządzenie nr XXX/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 19.09.2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-09-20 11:16

Zarządzenie Nr XXIX/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 9.09.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-09-21 13:14

Zarządzenie Nr XXVIII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 31.08.2011 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-09-21 13:09

Zarządzenie Nr XXVII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 31.06.2011r. w sprawie ustalenia wartości prawa własności lokalu mieszkalnego w bloku komunalnym stanowiącym własność Gminy Pyzdry położonego w Pyzdrach przy ul. Nowoogrodowej 3 A

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-09-06 11:40

Zarządzenie nr XXVI/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 24.08.2011 r. w sprawie określenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Pyzdry w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-09-20 11:13

Zarządzenie Nr XXV/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 18.08.2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-09-22 12:47

Zarządzenie Nr XXIV/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 12.08.2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 2011 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-08-16 16:54

Zarządzenie Nr XXIII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 10.08.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-08-16 15:39

Zarządzenie Nr XXII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 29.07.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-08-16 15:47

Zarządzenie Nr XXI/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 27.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-15 10:37

Zarządzenie Nr XX/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 21.07.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-21 12:06

Zarządzenie Nr XIX/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 30.06.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-13 09:37

Zarządzenie Nr XVIII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 22.06.2011 r. w sprawie ustalenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Pyzdry przy ul. Szybskiej

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-19 12:27

Zarządzenie Nr XVII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 21.06.2011 r. w sprawie ustalenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wrąbczynek, oznaczonej numerem geodezyjnym 320

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-19 12:26

Zarządzenie Nr XVI/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 20.06.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-06-24 10:46

Zarządzenie nr XV/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 9.06.2011 r. w sprawie obniżenia wartości działki o numerze geodezyjnym 562, położonej w obrębie Dolne Grądy

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-06-10 07:56

Zarządzenie nr XIV/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 3.06.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-06-21 07:37

Zarządzenie Nr XIII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 31.05.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-06-10 14:23

Zarządzenie Nr XII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 30.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-15 10:40

Zarządzenie Nr XI/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 19.05.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-05-27 16:47

Zarządzenie nr 11 Burmistrza Pyzdr z dn. 27.04.2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-06-03 10:27

Zarządzenie Nr X/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 29.04.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-06-02 07:55

Zarządzenie Nr IX/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 26.04.2011 r. w sprawie ogloszenia konkursu na kandydatów na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach oraz Samorządowej Szkole Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-28 15:16

Zarządzenie nr VIII/2011 Burmistrza Pyzdr z dnia 4.04.2011 r. w sprawie obniżenia wartości działki o numerze 562 w obrębie Dolne Grądy

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-14 08:49
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 08:51

Zarządzenie Nr VII/2011 Burmistrza Pyzdr z dn. 31.03.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-14 08:29
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 08:43

Zarządzenie Nr VI/11 Burmistrza Pyzdr z dn. 31.03.2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-14 08:54
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 08:56

Zarządzenie Nr V/11 z dn. 17.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:22
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:23

Zarządzenie Nr IV/11 Burmistrza Pyzdr z dn. 1.03.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 13:09
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:08

Zarządzenie Nr III/11 z dn. 28.02.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 13:14
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:14

Zarządzenie Nr II/11 z dn. 21.02.2011 r. w sprawie podwyższenia wyceny z dn. 6.12.2010 r. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Białobrzeg, oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:20
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 17:01

Zarządzenie Nr I/11 z dn. 17.01.2011 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-13 16:17
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 16:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8905
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-03-05 11:00