Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/262/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.09.2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i miasta - osiedla

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 16:48
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 16:50

Uchwała Nr XXXVI/261/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Pyzdry na lata 2010 - 2017"

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 16:50
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 16:51

Uchwała Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 16:51
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 16:53

Uchwała Nr XXXVI/259/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lisewie

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 16:53
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 16:54

Uchwała Nr XXXVI/258/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie komunalizacji nieruchomości położonej w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 16:54
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 16:56

Uchwała Nr XXXVI/257/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie wydzierżawienia czę ści nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 16:56
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 16:57

Uchwała Nr XXVI/256/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 16:58
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 17:00

Uchwała Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 17:00
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 17:01

Uchwała Nr XXXVI/254/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. "Realizacja programu usuwania azbestu ...''

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 17:01
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 17:04

Uchwała Nr XXXVI/253/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie opracowania zakresu i formy informacji Burmistrza Pyzdr o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 17:05
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 17:06

Uchwała Nr XXXVI/252/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie opracowania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 17:06
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 17:08

Uchwała Nr XXXVI/251/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 8.07.2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-28 17:08
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 17:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7340
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-02-28 17:13:27