Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28.06.2013 r. w sprawie: przystąpienia przez Gminę i Miasto Pyzdry do Partnerstwa w celu współpracy przy projekcie dotyczącym modernizacji zarządzania w administracji samorządowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:17

Uchwała Nr XXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.06.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:20

Uchwała Nr XXIV / 201 /2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.06.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pyzdrach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:21

Uchwała Nr XXIV/200/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.06.2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013-2016”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:23

Uchwała nr XXIV/199/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.06.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Tarnowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:25

Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.06.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:28

Uchwała nr XXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.06.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:29

Uchwała nr XXIV/196/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.06.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:32

Uchwała Nr XXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.06.2013 r. w sprawie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:37

Uchwała Nr XXIV/194/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.06.2013 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:40

Uchwała Nr XXIV/193/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.06.2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-09 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9227
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-03-11 08:45:07