Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Pietrzyków Kolonia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Honorata Matuszewska
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-08-30 13:56

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej położonej w obrębie Ruda Komorska, gm. Pyzdry oznaczonej jako działka 34/8 o pow. 0.2925 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KN1S/00038788/0

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-08-28 07:35
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-28 07:36

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Pyzdry, oznaczonej numerem geodezyjnym 1380/9

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-08-26 12:39

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Pyzdry, oznaczonej numerem geodezyjnym 1652/3

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-08-20 14:13

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry przy ul. Szybskiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 1284/34 i 1284/35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-08-09 10:26

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie miasta Pyzdry, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1699/3, 1271, 1674

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-08-09 10:27

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Pyzdrach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-03 14:57

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowa, gm. Pyzdry, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2511/1, 2511/3, 2559 i 2571 o łącznej powierzchni 0.4934 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-06-07 12:48

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości lokalowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry,położonej w Pyzdrach przy ul. Nowoogrodowej 3 B

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-06-07 12:19

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej położonej w obrębie Ruda Komorska, gm. Pyzdry oznaczonej jako działka 34/8 o pow. 0.2925 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KN1S/00038788/0

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-31 14:51

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska, gm. Pyzdry, oznaczonej numerem geodezyjnym 169/1 o powierzchni 0.2144 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-04-05 11:08

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości lokalowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry,położonej w Pyzdrach przy ul. Nowoogrodowej 3 B

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-03-28 14:12

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowa, gm. Pyzdry, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2511/1, 2511/3, 2559 i 2571 o łącznej powierzchni 0.4934 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-03-26 13:36

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Zapowiednia (przysiółek Królewiny), oznaczonej nr geod. 381 o pow. 0.5000 ha Kw KN1S/00022384/3

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-02-01 13:10

Informacja o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 34/8 o pow. 0.2925 ha, położonej w obrębie Ruda Komorska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-10-21 10:11

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 1380/9 o pow. 0.3800 ha, położonej w m. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-10-16 12:37

Informacja o wyniku przetargu ustnego na dzierżawę działki gruntu położonej w obrębie m. Pietrzyków- Kolonia oznaczonej numerem geodezyjnym 166 o pow. 0.3100 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Topór-Mench
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-10-16 08:10
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-16 12:42

Informacja o wyniku przetargu ustnego na dzierżawę działki gruntu położonej w obrębie m. Pietrzyków- Kolonia oznaczonej numerem geodezyjnym 167 o pow. 0.1600 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Topór-Mench
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-10-16 08:09
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-16 12:42

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ooznaczonej nr geod. 1674 o pow. 0.3568 ha, położonej w m. Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-17 15:37

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-17 15:38

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 1271 o pow. 1.1875 ha, położonej w m. Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-17 15:40

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2013-09-17 15:41

Informacja o wyniku przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 1674 o pow. 0.3568 ha, położonej w m. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-09-17 15:08

Informacja o wyniku przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 1271 o pow. 1.1875 ha, położonej w m. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-09-17 15:06

Informacja o wyniku przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 169/1 o pow. 0.2144 ha, położonej w Rudzie Komorskiej, gm. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-20 08:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12769
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-10-16 12:39:30