Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała nr SO-0952/19/7/KO/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 3.12.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-12-28 14:45

Uchwała SO-0957/19/7/KO/20120 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 3.12.2020 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-12-28 14:42

Uchwała SO-0951/14/7/Ko/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 3.12.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-12-28 14:38

Uchwała nr SO-0952/46/7/KO/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 10.12.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 12:07

Uchwała SO-0957/46/7/KO/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 10.12.2018 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 12:03

Uchwała SO-0951/D/41/7/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 11.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-01-03 14:37

Uchwała SO-0957/52/7/KO/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 11.12.2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-01-03 14:37

Uchwała nr SO-0952/52/7/KO/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 11.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-01-03 14:37

Uchwała SO-0957/41/7/KO/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 08.12.2016 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2016-12-29 11:08

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-12-29 11:08

Uchwała nr SO-0952/41/7/KO/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 08.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2016-12-29 11:08

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-12-29 11:08

Uchwała SO-0951/30/7/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 8.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2016-12-29 11:08

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-12-29 11:08

Uchwała SO.-0957/21 /7/KO/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 1.12.2015 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Konowałek
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-12-17 09:35

Uchwała Nr SO-0952/21/7/KO/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 1.12.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Konowałek
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-12-17 09:01

Uchwała Nr SO-0951/3/P/7/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 09.01.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Konowałek
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-01-15 11:15
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-15 11:17

Uchwała nr SO-0952/1 /7/KO/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 19.11.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Konowałek
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-11-27 07:56

Uchwała SO.-0957/1 /7/KO/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 19.11.2013 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Konowałek
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-11-27 07:42

Uchwała nr SO-0952/7/7/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 26.11.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Konowałek
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-12-18 09:19

Uchwała nr SO-0957/7/7/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 26.11.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Konowałek
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-12-18 08:37

Uchwała Nr SO-0951/13/P/7/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 23.01.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-13 07:45

Uchwała Nr SO-0951/7/D/7/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu z dn. 23.01.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwoŚci sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-03-13 07:42

Uchwała SO-0957/4/7/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 29.11.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-14 11:43

Uchwała nr SO-0952/4/7/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 29.11.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-14 12:01

Uchwała SO-0951/1/7/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 29.11.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry przedstawionego w projekcie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-14 11:47

Uchwała SO0951/36/P/7/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 28.02.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-17 11:52
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-17 11:56

Uchwała SO-0951/30/D/7/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 28.02.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-17 11:57
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-17 12:01

Uchwała nr SO-0952/II/39/7/Ko/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 16.12.2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-17 12:04

Uchwała nr SO-0951/28/7/Ko/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 16.12.2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy i Miasta Pyzdry przedstawionego w projekcie budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-04-17 12:11

Uchwała SO -7/0952/21/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-07 13:26

Uchwała SO- 7/0951/534/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-07 13:27

Uchwała SO – 7/0957/21/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2021 rok w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-07 13:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17379
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-13 12:41:29